Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

logo projekty

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Anonimowa ankieta na rzecz opracowania „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2024-2034”.

Utworzono dnia 19.10.2023

Szanowni Państwo!

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa na zlecenie Powiatu Rybnickiego realizuje badania społeczne, na rzecz opracowania „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2024-2034”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY przez mieszkańców Powiatu, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się jej mieszkańcy oraz organizacji działań profilaktycznych.

Wypełnianie ankiety odbywa się za pośrednictwem portalu www.webankieta.pl. Strona ta gwarantuje bezpieczeństwo – przetwarzanie danych respondentów jest zgodne ze wszelkimi wymaganiami RODO. Kwestionariusze ankiet wprowadzone na platformę nie zawierają żadnych pytań umożliwiających identyfikację respondentów. Ankiety te są całkowicie anonimowe, nie mamy możliwości identyfikacji, kto wypełnił jaką ankietę. Ankietowani klikają w otrzymany link, odpowiadają na zawarte w kwestionariuszu pytania, a następnie klikają „wyślij”. Po wypełnieniu ankiet przez wszystkich wyniki zostają zbiorczo pobrane z platformy webankieta. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Badanie trwa do 23.10.2023r.

Link do badania: https://powiatrybnicki.webankieta.pl/

czytaj dalej na temat: Anonimowa ankieta na rzecz opracowania „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2024-2034”.

NABÓR DO PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027

Utworzono dnia 12.10.2023

LOGO FEPŻ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

czytaj dalej na temat: NABÓR DO PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027

ANKIETA - DIAGNOZA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH

Utworzono dnia 07.09.2023

Szanowni Państwo,

Prowadzone są aktualnie prace nad opracowaniem Diagnozy Zagrożeń Społecznych dla naszej gminy. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem na końcu wiadomości. 

 

Państwa opinia jest niezwykle ważna.

 

Szacowany czas wypełnienia ankiety to około 5 minut.

Z góry serdecznie dziękujemy za wypełnienie.

Link Mieszkańcy:http://badania.corigo.pl/ankieta/1006658/gaszowice-2023-badania-mieszkancy-zagrozenia-spol-plus-przemoc.html

czytaj dalej na temat: ANKIETA - DIAGNOZA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Utworzono dnia 24.08.2023

Gmina Gaszowice planuje przystąpić do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”.

Szukamy osób zainteresowanych skorzystaniem z programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
    a)    o znacznym stopniu niepełnosprawności
    b)    o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
    c)    z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych...
czytaj dalej na temat: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Niezbędnik prawny – Plusy po 60-tce

Utworzono dnia 23.08.2023

Według badań prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowanych w 2022 roku osoby w wieku 60 lat i więcej stanowią ponad ¼ naszego społeczeństwa. Liczba ta stale wzrasta. Skłania to do dostosowania prowadzonej polityki publicznej do potrzeb i oczekiwań osób starszych. W ramach współpracy z Powiatem Rybnickim...

czytaj dalej na temat: Niezbędnik prawny – Plusy po 60-tce

LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

Utworzono dnia 09.08.2023

Nowy okres świadczeniowy

Utworzono dnia 27.07.2023

INFORMACJA ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES 2023/2024 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do: świadczeń rodzinnych na okres 2023/2024 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2023/2024 można składać od 1 lipca...

czytaj dalej na temat: Nowy okres świadczeniowy

Informacja dla osób ubiegających się o zaświadczenie z Programu Czyste Powietrze

Utworzono dnia 27.07.2023

INFORMACJA dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczenia z Programu Czyste Powietrze

posiadających gospodarstwo rolne Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, że każdego roku w okresie od...

czytaj dalej na temat: Informacja dla osób ubiegających się o zaświadczenie z Programu Czyste Powietrze

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY ŻYWIENIOWE

Utworzono dnia 03.07.2023

 

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY ŻYWIENIOWE W RAMACH PROGRAMU POPŻ 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w dniu 13.07.2023 r. w godzinach 9.00 – 11.00 w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1 odbędą się warsztaty kulinarne, dietetyczno-żywieniowe i edukacji ekonomicznej z udziałem uczestników POPŻ Podprogramu 2021 plus.

 

czytaj dalej na temat: ZAPROSZENIE NA WARSZTATY ŻYWIENIOWE

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Utworzono dnia 05.04.2023

wesołych świąt wielkanocnych życzy Kierownik oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny